เทคโนโลยีนาโนไลโปโซม (LIPOSOMAL NANOTECHNOLOGY)

Complete-Pharma เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนไลโปโซม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปฏิวัติกลไกนำส่งตัวยาที่ทำให้การรักษาตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีของเราใช้อนุภาคลิพิดขนาดเล็กเข้าไปป้องกันการเสื่อมสภาพของยา การนำส่งตัวยาจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น เทคโนโลยีนาโนไลโปโซมยังช่วยเพิ่มการดูดซึมของยา ลดความจำเป็นในการใช้ยาปริมาณมากและลดผลข้างเคียงได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีของเรายังสามารถเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาได้ด้วย ทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้น

กระบวนการนาโน-ไมโครไนเซชัน (NANO-MICRONIZATION PROCESS)

เรายังใช้เทคนิคที่ทันสมัยอย่างนาโน-ไมโครไนเซชันมาใช้สำหรับเภสัชภัณฑ์ด้วย เพื่อให้ได้สารตั้งต้นที่ออกฤทธิ์ในการดูดซึมคุณภาพสูง โดยเทคนิคนี้จะเข้าไปลดขนาดอนุภาคของตัวยา ทำให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นและเพิ่มความสามารถในการดูดซึมทางชีวภาพ ยาที่ถูกลดขนาดด้วยกระบวนการนี้จะดูดซึมได้ง่ายและไม่ต้องทานบ่อยครั้ง เพื่อให้เห็นผล เทคนิคนี้ได้ปฏิวัติวงการเภสัชกรรม เพราะทำให้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้ป่วย