เราเชื่อว่าอาหารเสริมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ล้วนมีพื้นฐานมาจากส่วนผสมที่ดี เราจึงคัดสรรแหล่งที่มาของส่วนผสมอย่างพิถีพิถัน โดยต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานทั้งทางด้านคุณภาพและความสะอาด หลักโภชนาการและผลการทดลองทางคลินิกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสมที่เราเลือกใช้จึงต้องเป็นส่วนผสมที่มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับและผ่านการทดลองทางคลินิกแล้วเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นเรายังให้ความสำคัญกับส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของส่วนผสมธรรมชาติต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม
เราเชื่อว่าอาหารเสริมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ล้วนมีพื้นฐานมาจากส่วนผสมที่ดี เราจึงคัดสรรแหล่งที่มาของส่วนผสมอย่างพิถีพิถัน โดยต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานทั้งทางด้านคุณภาพและความสะอาด หลักโภชนาการและผลการทดลองทางคลินิกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสมที่เราเลือกใช้จึงต้องเป็นส่วนผสมที่มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับและผ่านการทดลองทางคลินิกแล้วเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นเรายังให้ความสำคัญกับส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของส่วนผสมธรรมชาติต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม