การย่อยอาหาร, ลดน้ำหนัก | DIGESTION, SLIMMINGINGREDIENTS | ส่วนผสม

มีวัตถุดิบอยู่ในสต๊อกตลอด

L-Carnitine | แอล-คาร์นิทีน
Conjugated linoleic acid
กรดคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก
White kidney bean | ถั่วขาวสกัด
Beta-glucan | เบต้า-กลูแคน
Black pepper | พริกไทยดำ
Cactus | กระบองเพชร
Garcinia | ส้มแขก
Ginger | ขิง
Green coffee bean
เมล็ดกาแฟเขียว
Citrus bio-flavonoids
ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์
Green tea | ชาเขียว
Kelp | สาหร่ายเคล์ป
Reishi | เห็ดหลินจือ
Konjac powder | ผงบุก
Psyllium husk | ผงไซเลียม ฮัสค์
Vitamin B3 | วิตามิน บี3
Vitamin C | วิตามิน ซี
Chromium picolinate
โครเมียม พิโคลิเนต
Calcium pyruvate
แคลเซียม ไพรูเวต
Chitosan | ไคโตซาน
Fish collagen | คอลลาเจนจากปลา
Fructooligosaccharides
ฟลุกโตโอลิโกแซ็คคาร์ไรด์
Lecithin | เลซิตินจากถั่วเหลือง

คลิกดูรายละเอียด

ไทยติดอับดับ 5 เอเชียแปรซิฟิก “โรคอ้วน”
ภาวะโรคอ้วนในประเทศไทย มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
คนไทยอ้วนสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งทั่วโลกกำลังต่อสู้กับปัญหาภาวะอ้วน (Obesity)และโรคอ้วนลงพุง
(Metabolic Syndrome )เพื่อลดภาวะความรุนแรงของโรควิถีชีวิต อันได้แก่ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น “โรคอ้วน” ถือเป็นภัยคุกคามที่กำลังระบาดในกลุ่มคนไทย
โดยวัดจากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ปัจจุบันพบว่าคนไทยอ้วน
และมีน้ำหนักเกินมาตรฐานเป็นอันดับ 5 ของเอเชีย-แปซิฟิก เป็นผลของการที่คนไทย ใช้ชีวิตกินแล้วนั่ง
หรือนอน และขาดการออกกำลังกายหากเรารับประทานอาหารที่มากกว่ากว่าความจำเป็นที่ร่างกายต้องการ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนและการเกิดโรคร้ายตามมาอีกมาก
โรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันมากกว่าปกติ เนื่องมาจากร่างกายได้รับพลังงานเกินกว่า
ที่ร่างกายต้องการจึงมีการสะสมพลังงานที่เหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่างๆ และนำมาซึ่งสาเหตุ
ของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน มิใช่เพียงการบริโภคใน
ปริมาณมากเท่านั้น ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดและที่มาของอาหารสัดส่วนของสารอาหาร
จำนวนมื้ออาหารการงดอาหารเวลาที่ทานอาหารการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เวลาที่ใช้ในการทานอาหาร
ขนาดของคำ ไปจนถึงลักษณะการบดเคี้ยว ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนของปริมาณและรูปแบบการบริโภคของประชากรไทยที่มีผลสำคัญต่อการเติบโตของวิกฤตภาวะ
น้ำหนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านแหล่งพลังงานที่ประชากรไทยบริโภค การ
บริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงและการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารประเภทเส้นใย(fiber)ควบคู่กับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการใช้พลังงานของประชากรไทย
ชนิดของโรคอ้วน
โรคอ้วนที่ผลร้ายต่อสุขภาพมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1.อ้วนลงพุง เป็นลักษณะของคนอ้วนที่มีการสะสมของไขมันที่บริเวณช่องท้องและอวัยวะภายใน เช่น ตับ
ไต ลำไส้ กระเพาะอาหารและอื่นๆ ไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในเหล่านี้ เป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน
ต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขมันในเลือด
สูง โดยรอบพุงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ซม. จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคเบาหวาน 3-5 เท่า
2.อ้วนทั้งตัว ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่างกายมากกว่าปกติโดยไขมันที่เพิ่มขึ้น มิได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ บางคนนอกจากเป็นโรคอ้วนทั้งตัวแล้วยังเป็นโรคอ้วนลงพุงร่วมด้วย จะมีโรค
แทรกซ้อนทุกอย่าง และโรคที่เกิดจากน้ำหนักตัวมาก ได้แก่ โรคไขข้อ ปวดข้อ ข้อเสื่อม ปวดหลัง ระบบ
หายใจทำงานติดขัด

โรคอ้วนแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล (appl- obesity) หรืออ้วนลงพุง (central obesity)
คือคนอ้วนที่มีรอบเอวใหญ่กว่ารอบสะโพก เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ใน
อวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคความดันโลหิตสูง
2. อ้วนแบบลูกแพร์ (pear-shape obesity)หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
ที่พบในเพศหญิง โดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่อง อ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่
โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ จะน้อยกว่าชนิดแรก
3. อ้วนทั้งตัว (generalized obesity) ได้แก่ คนอ้วนที่มีไขมันทั้งตัวมากกว่าปกติกระจาย
ตัวอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยรอบ มีทั้งลงพุงและสะโพกใหญ่ รวมถึงมีโรคแทรกซ้อนทุกอย่างดังกล่าว
และโรคที่เกิดจากน้ำหนักตัวมากโดยตรง เช่น โรคทางไขข้อ ปวดข้อ ข้อเสื่อม ปวดหลัง เหนื่อยง่าย
หายใจลำบากเพราะไขมันสะสม ทำให้ระบบหายใจทำงานติดขัด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ้วน ดังนี้
1. กรรมพันธุ์ ถ้าพ่อและแม่อ้วนทั้งคู่ ลูกจะมีโอกาสอ้วนถึงร้อยละ 80 แต่ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอ้วน
ลูกจะมีโอกาสอ้วนร้อยละ 40
2. นิสัยจากการรับประทานอาหาร คนที่มีนิสัยการรับประทานอาหารไม่ดี หรือที่เรียกกันว่ากินจุบจิบ
ไม่เป็นเวลา ก็ทำให้อ้วนขึ้นได้
3. การไม่ออกกำลังกาย ถ้ารับประทานอาหารมากเกินพอดี แต่ออกกำลังกายบ้าง ก็ทำให้ยืดเวลาความอ้วน
แต่ถ้ารับประทานอาหารที่มากเกินพอดีแล้วนั่งๆ นอนๆ ก็จะเกิดการสะสมไขมันในร่างกาย
4. อารมณ์และจิตใจ มีบางคนที่รับประทานอาหารตามอารมณ์และจิตใจ เช่น กินเพื่อดับความโกรธแค้น
กลุ้มใจ กังวลใจ คนเหล่านี้จะรู้สึกว่าอาหารทำให้ใจสงบ จึงยึดอาหารไว้เป็นสิ่งสร้างความสบายใจ
แต่ในทางกลับกัน คนที่รู้สึกเสียใจ กลุ้มใจ กินอาหารไม่ได้ ถ้าในระยะเวลานานๆ ก็มีผลทำให้เกิดการ
ขาดอาหารได้
5. ความไม่สมดุลกับความรู้สึกอิ่ม ความหิว ความอยากอาหาร เมื่อใดที่ความอยากกินเพิ่มขึ้น การบริโภคก็จะ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจถึงขั้นกินจุ และในที่สุดก็จะทำให้เกิดความอ้วน
6. เพศ ผู้หญิงอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ชาย เพราะโดยธรรมชาติมักสรรหาอาหารมากินได้ตลอดเวลา อีกทั้งผู้หญิง
จะต้องตั้งครรภ์ ทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้น เพราะต้องกินอาหารมากขึ้นเพื่อบำรุงร่างกายและทารกในครรภ์
และหลังคลอดบุตรแล้วก็ไม่สามารถลดน้ำหนักลงให้เท่ากับเมื่อก่อนตั้งครรภ์ได้
7. อายุ เมื่ออายุมากขึ้น โอกาสที่จะอ้วนก็เพิ่มขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งอาจเกิดจากการใช้พลังงานน้อยลง
8. กระบวนการทางเคมีที่เกิดกับร่างกาย
9. ยา ผู้ป่วยบางโรคจะได้รับสเตียรอยด์เป็นเวลานาน ทำให้อ้วนได้ และในผู้หญิงที่ฉีดยาหรือใช้ยาคุมกำเนิด
ก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกัน

วิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือ การควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม
เพียงเท่านี้สุขภาพดีก็ไม่หายไปไหน

โรคที่พบบ่อยในคนอ้วน

1.ภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจะนำไปสู่ความผิดปกติของระบบอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อไขมันไปเกาะตาม
ผนังหลอดเลือด ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและความดันโลหิตตามมาได้
2.ความดันโลหิตสูง ซึ่งหากเป็นมาก ๆ อาจทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ถึงแก่ชีวิตหรือพิการ
เป็นอัมพาตได้
3.โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งในปัจจุบันป็นสาเหตุของการตายอันดับหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรม
หรือประเทศที่พัตนาแล้ว รวมทั้งประเทศไทยด้วย เนื่องจากไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เกิด
ภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน หัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นกับเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจแล้ว
ก็ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด และหัวใจวายถึงแก่ชีวิตได้
4.โรคเบาหวาน ซึ่งมักพบควบคู่กันเสมอในสภาวะที่เป็นโรคอ้วนอยู่ เมื่อเป็นเบาหวานแล้วมักเป็นแผล
เรื้อรังไม่ค่อยหาย บางทีเป็นแผลกดทับในรายที่ต้องนั่งหรือนอนนาน ๆและการเสี่ยงต่อการติดเชื้อรา
ง่ายขึ้น เพราะมีการอับชื้น ของซอกแขนและซอกขามากกว่าปกติ
5.โรคข้อกระดูกเสื่อม โดยเฉพาะข้อเข่า และข้อเท้าเนื่องจากต้องรับน้ำหนักตัวมากเกินพิกัด
บางคนที่อ้วนมาก ๆ อาจจะ ยืนหรือเดินไม่ได้เลย เพราะข้อเท้าไม่สามารถรับน้ำหนักได้ คุณคงไม่อยาก
เป็นอย่างนั้นใช่ไหม
6.โรคของระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากในคนอ้วนมักมีการเคลื่อนไหวน้อย ชอบนั่งหรือนอนมากกว่า
ปอดจึงขยายตัวไม่ได้เต็มที่ จึงทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อของทางเดินหายใจได่บ่อยกว่าปกติ
7.โรคมะเร็งบางชนิด และปัญหาสุขภาพอื่น ๆเราจะพบว่าคนอ้วนมีอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ
รวมทั้งการเกิด โรคมะเร็งได้มากกว่าคนที่มีสุขภาพดี

บริการด้าน OEM | OEM SERVICE

- สินค้ามีเลขอย.เรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบเลขอย.ได้โดย คลิก คลิกที่นี่
คลิ๊กที่เลขอย.
คลิ๊กที่ตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก กด OK
จากนั้นกรอกข้อมูลตามรูปแบบ
คลิ๊ก Search
- กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถกระทำได้
- กรณีลูกค้าที่สั่งรายการใดไปแล้ว รายการนั้นจะเป็นของลูกค้าเพียงแต่ผู้เดียว
(1 สูตร 1 ผลิภัณฑ์ ต่อลูกค้า 1 รายเท่านั้น)
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งผลิต OEM

Copyright © 2010 Complete-Pharma.com. All Rights Reserved