ใบรับรองสถานที่ผลิตและสำนักงานบริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จำกัด ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว บริษัทฯ เราอยู่ห่างไม่กี่นาทีจากทางหลวงสายหลักและเส้นทางการคมนาคมขนส่งในและนอกกรุงเทพมหานคร สถานที่ของเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการผลิตและได้รับรองการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารภายใต้ข้อกำหนดของ GMP

 

 

Copyright © 2010 Complete-Pharma.com. All Rights Reserved