СЕРТИФИКАТИ


Complete-Pharma e компания чието производство е оборудвано с модерни автоматизирани машини, които отговарят на СЕ и GMP стандарти.
Производствения процес протича при стриктно спазване правилата на GMP /Добра Производствена Практика.
 
Всеки артикул е FDA сертифициран
FDA Certificate of Free SaleКомплектът от документи необходим при износ съдържа следното:

FDA сертификат за свободна продажба
Сертификат за произход (формуляр А)
COA (Сертификат за анализ)
-

Copyright © 2017 Complete-Pharma.com. All Rights Reserved